Formulář pro uchazeče o zaměstnání a internship

* jsou povinný

    (一つだけ選んでください / Vyberte si jednu z možností / Please select one of the options)
  • 学校(および学年)、会社等 / Škola (i ročník), firma, atd. / School (also school year), company, etc.
  • チェコ滞在ビザをお持ちでない場合はお申込み頂けません。EU国籍をお持ちの場合は国籍を記入ください。 / Pokud nemáte povolení k pobytu v ČR, nemůžete se o tuto pracovní pozici ucházet. Pokud máte občanství EU, napište vaše státní občanství / If you do not have a residence permit for the Czech Republic, you cannot apply the registration. If you have an EU citizenship, please enter your citizenship.