Vítejte na stránkách Japonské komory obchodu a průmyslu v České republice

Ze statistik Jetro, v České republice působí 254 japonských firem (103 výrobních, 148 nevýrobních, 3 výzkumných ústavů atd.), které sem přilákala krása této země, kvalifikovaná pracovní síla, dobrá dostupnost evropského trhu a rozvinutá infrastruktura.

Přímé investice z Japonska díky přítomnosti těchto firem dosahují celkové částky 122 miliard Kč. Objem investic připadající na jednoho japonského pracovníka je ve srovnání s ostatními státy investujícími v ČR nejvyšší. Japonské firmy v ČR přitom vytvářejí okolo 47 tisíc pracovních míst. Výrobky (automobily, televize, elektrické spotřebiče, různé součástky apod.) vyrobené v ČR japonskými firmami se vyvážejí převážně do dalších evropských zemí, ale také mimo Evropu. Japonské firmy se tímto v ČR dále rozvíjejí a zároveň přispívají k místní ekonomice.

Členy Japonské komory obchodu a průmyslu v ČR jsou japonské firmy působící v ČR. Komora se věnuje mnohostranné podpoře hladkého fungování aktivit svých členů. Povzbuzuje ekonomickou spolupráci mezi Japonskem a ČR a rozvíjí oboustranné přátelské vztahy.

V současné době má komora 160 členů, kterým poskytuje pomoc v jejich profesní činnosti. Mimo jiné svolává během kalendářního roku osm pravidelných schůzí, organizuje exkurze do českých firem a věnuje se podpoře vzájemného pochopení a spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou.

Často kladené dotazy

1) Chtěli bychom získat seznam členů Japonské komory obchodu a průmyslu v ČR. Je k dispozici veřejnosti?

⇒ Seznam členů komory je určen výhradně jejím členům. Nešíříme jej ani neprodáváme.

2) Zajímáme se o spolupráci s japonskou firmou. Poskytuje komora asistenci při navazování spolupráce?

⇒ Svůj dotaz ohledně konkrétní spolupráce nám můžete zaslat e-mailem na níže uvedenou adresu. Neneseme však žádnou odpovědnost za zprostředkování, ani za výsledky sjednání případné spolupráce. V obyčejném nákupu či prodeji zboží nemůžeme být nápomocni.

3) Jak se stát členem Japonské komory obchodu a průmyslu v ČR?

⇒ Členy přijímáme kdykoliv. Členem se může stát japonská firma nebo firma, kterou komora shledá jako přínosnou pro svou činnost a mezi jejímiž zaměstnanci je osoba schopná komunikovat v japonštině.

4) Jaký je členský příspěvek?

⇒ Roční členský příspěvek v současné době činí 25 tisíc Kč (aktuální částku je třeba si ověřit)

5) Poskytuje komora charitativní příspěvky?

⇒ Japonská komora obchodu a průmyslu v ČR neposkytuje žádné charitativní příspěvky.

6) Můžeme členům komory nabídnout vstupenky na koncert či jinou kulturní událost?

⇒ Ne, komora nemůže zprostředkovat nákup vstupenek na koncerty ani na jiné kulturní akce.

7) Zajímá nás japonská kultura.Nabízí komora nějaké informační služby v oblasti kultury?

⇒ Kulturní aktivity přesahují rámec činnosti komory. Obraťte se prosím na Informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v ČR nebo na Česko-japonskou společnost.